Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana informací, osobní údaje

Zprostředkovatel a Prodávající prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží nebo služeb. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu a zprostředkovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu a zprostředkovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a dále pro marketingové účely, zasílání informačních emailů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může zprostředkovatel a prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.